'/> ටෙක්නික්ස්: February 2013

Sunday, February 17, 2013

Kakaspersky 2013 ජිවිත කාලෙටම නොමිලේම (අලුත්ම එක) - ටෙක්නික්ස් වෙතින්ම පමණයි

මම අද කියන්ඩ යන්නේ kaspersky 2013 එක වගේම  kaspersky ඕනෑම එකක් ජිවිත කාලෙටම වැඩ කරන්න හදා ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම internet එකේ හොයා ගන්න තියන key වලින් වැඩකරන ඒවා කෙලින්ම හොයාගන්න හැටිත් අද කියලා දෙනවා.(ටෙක්නික්ස් වෙතින්ම පමණයි)

Sunday, February 10, 2013

ඕනෑම softwear එකක patch එක අපිම හදමු

අපි හොර softwear පාවිච්චි කරද්දී ඒක install කරලා ඉවර වෙලා තව පොඩි application එකක් පාවිච්චි කරලා patch එකක් දානවනේ.මම අද කියන්නේ ඒ විදිහට patch එකක් දාන app එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා.

සමහර ගොඩක් blog වලදී මේ වගේ patch එකක් වෙනුවට කරන්නේ ඒක install කරලා ඉවර වෙලා පොඩි files ටිකක් මකලා ඒ වෙනුවට මේ files ටික දාන්ඩ කියලා දෙන එක.

දැන් ඉතින් එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ.මේකෙන් ඔයාලම patch කරන softwear එකක් හදලා ඔයාලගේ blog එකේ නමත් දාලම දෙන්ඩ පුළුවන්.