'/> ටෙක්නික්ස්: November 2013

Sunday, November 10, 2013

Android වලට Diary App එකක් ( Private Diary pro.apk )

google play එකේ තියන ගොඩක් ඩයරි වල data save වෙන්නේ SD card එකේ.එතකො‍ට එකට මොනවා හරි උනාම ඔක්කොම මතකයන් ඉවරයි.එත් මේකෙදි ඔක්කොම online save වෙනවා.එතකොට phone එකට මොනවා උනත් දත්ත ටික save වෙනවා.

මේකත් andrid play එකේ තියනවා.එත් සල්ලි දීල ගන්න ඕනේ.හොරකම් කරන්න කැමති නැති අය එහෙම ගන්න.අනිත් අය මේක මගෙන් ගන්න.