'/> ටෙක්නික්ස්: May 2014

Saturday, May 17, 2014

Mobitel mCash දන්සැල (රුපියල් 50ක්) ඉක්මනට එන්න.පෝලිම් නෑ


වෙසක් ඒකට mobitel එකෙන් රුපියල් 50ක mCash දන්සැලක් දෙනවා.සීමිත කාලෙකට විතරයි කියලා තියෙන්නේ.ඉක්මනට ගිහින් try කරන්න.

මේකට යන්න කලින් mCash එකේ register වෙලා ඉන්ඩ.ඒකට phone එකෙන් #111# ගහලා කරගන්න පුළුවන්.


Friday, May 9, 2014

Facebook Videos ඕනෑම එකක් download කරමු

facebook videos online download කරන හැටි තමා කියන්න යන්නේ.මේ downloader එකේ video එකේ link එක දීලා download කරගන්න පුළුවන්.
එත් video එකේ link එක (URL එක) හොයා ගන්න හැටි සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්.

ඒක හොයාගන්නේ මෙහෙමයි.video එකට උඩින් ඒක post කරලා මේ වෙනකොට කොච්චර වෙලාවක් ගියාද කියලා වැටෙනවා.ඒක click කරාම video එක වෙනම window එකකින් open වෙනවා.එකේ url එක copy කරලා අරගෙන facebook video downloader එකේ paste කරලා download කරගන්න පුළුවන්.