'/> ටෙක්නික්ස්: මොබි Dic

Thursday, November 10, 2011

මොබි Dic

දැන් ලංකාවෙ ගොඩක් දෙනෙක් Mobile Phones පාවිච්චි කරනවානෙ........මග තොටදී , Class ඒකෙදී English වචන වල තේරුම හොයා ගන්ඩ බැරුව අමාරුවෙ වැටුනු අවස්ථා ඔන තරම් අැති. මට නමි Dictionary ඒකක් පෙරලනවා කියන්නෙ මහා කමිමැලි වැඩක්. ඒකට හොද පිලියමක් ගැන තමා මම කියන්ඩ යන්නෙ.MobiDic කියන්නෙ Mobile Phones වලට හදපු "English - සිංහල" Dictionary ඒකක්.දැන් ලංකාවෙ ගොඩක් දෙනෙක් Mobile Phones පාවිච්චි කරනවානෙ.ඒ නිසා ෙම්ක ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතුවා. මම ඒක Download කරන්න ඔන Link පල්ලෙහයින් දාලා තියනවා. ‍මෙක වැදගත් උනානම් Comment ඒකක් දාලා යන්ඩ.


For Normal Phones

For Touch Screen Phones

For Android Phones

        


MobiDic Web Site ඒකට පිවිසීමට Click කරන්න.

ඔබට සුභ දවසක්...........!!!

මගෙ Blog එකෙ Updates හා මෙ වගෙ වැඩ Facebook එකෙන් දැන ගන්න කැමති නම් යන ගමන් Like එකක් දා ගෙන යන්ඩ.
ඔබට සුභ දවසක්...........!!!

මගෙ Blog එකෙ Updates හා මේ වගෙ වැඩ Facebook එකෙන් දැන ගන්න කැමති නම් යන ගමන් Like එකක් දා ගෙන යන්ඩ.


" data-send="true" data-show-faces="true" data-width="550">


No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස්,යෝජනා,චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න