'/> ටෙක්නික්ස්: Facebook භාවිතයේදී ඕන වෙන script ටිකක් (all request accept/ Ignore & Unfriend all)

Friday, October 24, 2014

Facebook භාවිතයේදී ඕන වෙන script ටිකක් (all request accept/ Ignore & Unfriend all)


මේ scripts මගින් එකින් එක කරන්න ඕනේ වැඩ ගොඩක් එකපාරින් කරන්න පුළුවන්.මේ script වැඩ කරන්නේ chrome browser එකට.(torch browser එකටත් වැඩ).අනිත් එවගේනම් check කරලා බැලුවේ නෑ.Firefox වල "Shift+Ctrl+K" මගින් කරන්න පුළුවන් වෙයි.

මේ script වලින්

 • Request ඔක්කොම Accept කිරීම
 • Request ඔක්කොම Ignore කිරීම
 • Facebook Friends ඔක්කොම හෝ ගොඩක් unfriend කිරීම
කරන්න පුළුවන්.
01. Unfriend කිරීම
 • මේ Link එකට ගිහින් script එක copy කරගන්න
 • Facebook මුල පිටුවට යන්න
 • F12 press කරන්න.එතකොට console tab එක open වෙයි.
 • එකේ අර script එක paste කරලා enter කරන්න
 • එතකොට එකින් එක unfriend වෙනවා පෙන්නනවා.
 • ඉවර වෙනකන්ම හිටියොත් ඔක්කොම unfriend වෙනවා. 
 • යම් ප්‍රමාණයක් friendsලා ඉතුරු කරගන්න ඕනෙනම් මගදී tab එක close කරන්න02.FB Request ඔක්කොම Accept කිරීම

 • මුලින්ම මෙන්න මේ page එකට යන්න https://www.facebook.com/reqs.php
 • ඊට පස්සේ Reqest ඔක්කොම ටික load කරගන්න (යට තියන See Hidden request එකෙන්)
 • F12 press කරන්න.එතකොට console tab එක open වෙයි
 • ඊට පස්සේ මෙන්න මේ script එක paste කරලා enter කරන්න


03.FB Request ඔක්කොම Ignore කිරීම

 • මුලින්ම මෙන්න මේ page එකට යන්න https://www.facebook.com/reqs.php
 • ඊට පස්සේ Reqest ඔක්කොම ටික load කරගන්න (යට තියන See Hidden request එකෙන්)
 • F12 press කරන්න.එතකොට console tab එක open වෙයි
 • ඊට පස්සේ මෙන්න මේ script එක paste කරලා enter කරන්න

ඔබට සුභ දවසක්...........!!!
මගෙ Blog එකෙ Updates හා මෙ වගෙ වැඩ Facebook එකෙන් දැන ගන්න කැමති නම් යන ගමන් Like එකක් දා ගෙන යන්ඩ.

1 comment:

 1. ම්ස්ක්ච්න් ම්ෙේmachan me meka mobile eken karanne komada kiyalath dapankooo bn..

  ReplyDelete

ඔබේ අදහස්,යෝජනා,චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න